Bulletin KRASEC. Phys. & Math. Sci, 2015, V. 11, №. 2, pp. 19-23. ISSN 2313-0156

Back to contents

DOI: 10.18454/2313-0156-2015-11-2-19-23

MSC 35L05

NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITIONS FOR THE UNIQUENESS OF DIRICHLET PROBLEM SOLUTION FOR NONLOCAL WAVE EQUATION

O.Kh. Masaeva

Institute of Applied Mathematics and Automation, 360000, Republic of Kabardino-Balkariya, Nalchik, st. Shortanova, 89a

E-mail: olesya.masaeva@yandex.ru.

In this paper we find the necessary and sufficient conditions for the uniqueness of
Dirichlet problem solution for a wave equation.

Key words: Dirichlet problem, Mittag-Leffler function, wave equation.

 

References

 1. Nakhushev A. M. Drobnoe ischislenie i ego primenenie [Fractional calculus and its application]. Moscow, Fizmatlit, 2003.
  2. Bourgin D. G., Duffin R. The Dirichlet problem for the vibrating string equation. Bull. Amer. Math. Soc. 45, 851-858, 1939.
  3. Pskhu A.V. Fundamental’noe reshenie diffuzionno-volnovogo uravneniya drobnogo poryadka [Fundamental solution of diffusion-wave equation of the second order]. Izvestiya RAN — Bulletin of the Russian Academy of Sciences, 2009, V. 73, № 2. pp. 141-182.
  4. Kilbas A.A., Srivastava H.M., Trujillo J.J. Theory and applications of Fractional Differential Equations. Amsterdam: Elsevier, 2006.
  5. Pskhu A.V. Pervaya kraevaya zadacha dlya diffuzionno-volnovogo uravneniya drobnogo poryadka [First boundary value problem for diffusive-wave equation of fractional order].Issledovaniya po differentsial’nym uravneniyam i matematicheskomu modelirovaniyu — Investigations on differential equations and mathematical modelling, Vladikavkaz, VNTs RAN, 2008. pp. 235-242.
  6. Masaeva O.Kh. Zadacha Dirikhle dlya nelokal’nogo volnovogo uravneniya [Dirichlet problem for nonlocal wave equation]. Differents. uravneniya — Differential equations, 2013, V. 49, No.12, pp. 1554-1559.
  7. Dzhrbashyan M.M. Integral’nye preobrazovaniya i predstavleniya funktsii v kompleksnoi oblasti [Integral transformations and presentation of functions in a complex domain]. Moscow, Nauka, 1966.
  8. Pskhu A.V. O veshchestvennykh nulyakh funktsii tipa Mittag-Lefflera [Real zeros of Mittag-Leffler function]. Matematicheskie zametki — Mathematical Notes, 2005, V. 77, I. 4. pp. 592-599.
  9. Popov A.Yu. O kolichestve veshchestvennykh sobstvennykh znachenii odnoi kraevoi zadachi dlya uravneniya vtorogo poryadka s drobnoi proizvodnoi [On the number of real eigen values of a boundary value problem for an equation of the second order with fractional derivative]. Fundamental’naya i prikladnaya matematika — Fundamental and Applied Mathematics, 2006, V. 12, No. 6. pp. 137-155.
  10. Pskhu A.V. Uravneniya v chastnykh proizvodnykh drobnogo poryadka [Partial fractional equations]. Moscow, Nauka, 2005.

For citation: Masaeva O.Kh. Necessary and sufficient conditions for the uniqueness of Dirichlet problem solution for nonlocal wave equation. Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical Sciences 2015, vol. 11, issue 2, 19-23. DOI: 10.18454/2313-0156-2015-11-2-19-23.

Original article submitted: 17.07.2015

Masaeva

    Masaeva Olesya Hazhismelovna – Junior Researcher of Dep. Mixed-aided design systems and management, Institute of Applied Mathematics and Automation, Kabardino-Balkaria, Nalchik.

Download article Masaeva O.Kh.