Bulletin KRASEC. Phys. & Math. Sci, 2015, V. 11, №. 2, pp. 15-18. ISSN 2313-0156

Back to contents

DOI: 10.18454/2313-0156-2015-11-2-15-18

MSC 35K57

PROBLEM WITH SAMARSKII CONDITION FOR FRACTIONAL DIFFUSION EQUATION IN THE HALF-STRING

F.M. Losanova

Institute of Applied Mathematics and Automation, 360000, Republic of Kabardino-Balkariya, Nalchik, st. Shortanova, 89a

E-mail: losanovaf@gmail.com.

In this paper, we solve a nonlocal boundary value problem with Samarskii condition for
a fractional diffusion equation in the half-string.

Key words: fractional diffusion equation, nonlocal problem, Samarskii condition, Wright type function.

References

 1. Nakhushev A.M.Drobnoe ischislenie i ego primenenie [Fractional calculus and its application]. Moscow, Fizmatlit, 2003. 272p.
  2. Uchaikin V.V. Metod drobnykh proizvodnykh [Method of fractional derivatives]. Ul’yanovsk, Artishok, 2008. 512 p.
  3. Losanova F.M. Nelokal’naya kraevaya zadacha s operatorom Kaputo [Nonlocal boundary value problem with Caputo operator]. Izvestiya VUZov Severo-Kavkazskii region — University news North Caucasian Region, 2010, № 5 (159), pp. 22-25.
  4. Losanova F.M. Nelokal’naya kraevaya zadacha dlya nagruzhennogo uravneniya s operatorom Kaputo [Nonlocal boundary value problem for a loaded equation with Caputo operator]. Materialy Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii molodykh uchenykh «Sovremennye voprosy matematicheskoi fiziki, matematicheskoi biologii i informatiki» [ Proceedings of the Russian Scientific Conference of Young Researchers «Modern issues of Mathematical Physics, Mathematical Biology and Informatics»], 2014, pp. 80-81.
  5. Gekkieva S.Kh. Kraevaya zadacha dlya obobshchennogo uravneniya perenosa s drobnoi proizvodnoi v polubeskonechnoi oblasti [A boundary value problem for a generalized transfer equation with fractional derivative in a semi-infinite domain]. «Pontryaginskie chteniya — XIII». Sbornik materialov — Proceedings of «Pontryaginskie chteniya — XIII Voronezh, VGU, 2002. p. 37.
  6. Nachusheva Z.A. 1-ya i 2-ya kraevye zadachi v integral’noi postanovke dlya parabolicheskogo uravneniya vtorogo poryadka [1st and 2nd boundary value problems in integral setting for the second order parabolic equation] Differentsial’nye uravneniya — Differential Equations, 1990, V. 26, № 1, pp. 1982-
  1992.
  7. Nachushev V.A. Differentsial’nye uravneniya matematicheskikh modelei nelokal’nykh protsessov [Differential equations of nonlocal process mathematical models]. Moscow, Nauka, 2006, 173 p.
  8. Pschu A.V. Uravneniya v chastnykh proizvodnykh drobnogo poryadka [Partial differential equation of fractional order]. Mowcow, Nauka, 2005, 199 p.

For citation: Losanova F. M. Problem with Samarskii condition for fractional diffusion equation in the half-string. Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical Sciences 2015, vol. 11, issue 2, 15-18. DOI: 10.18454/2313-0156-2015-11-2-15-18.

Original article submitted: 19.09.2015

IMG_0708[1]

   Losanova Fatima Muhamedovna – Researcher of Dep. Equations of mixed type, Institute of Applied Mathematics and Automation, Kabardino-Balkaria, Nalchik.

Download article Losanova F.M.