Bulletin KRASEC. Phys. & Math. Sci, 2015, V. 10, №. 1, pp. 11-15. ISSN 2313-0156

Back to contents

DOI: 10.18454/2313-0156-2015-10-1-11-15

MATHEMATICAL MODELING

MSC 37C70

MATHEMATICAL MODELING OF THE LAW OF CLOUD DROPLET CHARGE CHANGE IN FRACTAL ENVIRONMENT

T.S. Kumykov¹, R.I. Parovik²³

¹Institute of Applied Mathematics and Automation, 360000, Nalchik, Shortanova st., 89a, Russian
²Institute of Cosmophysical Researches and RadioWave Propagation Far-Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, 684034, Kamchatskiy Kray, Paratunka, Mirnaya st., 7, Russia
³Vitus Bering Kamchatka State University, 683031, Petropavlovsk-Kamchatsky, Pogranichnaya st., 4, Russia

E-mail: macist20@mail.ru, romanparovik@gmail.com.

The paper proposes a new mathematical model of cloud droplet charge change in
storm clouds. The model takes into account the fractal properties of storm clouds,
and the solution was obtained using the apparatus of fractional calculus.

Key words: fractal dimension, the mathematical model, operator Riemann-Liouville, operator Caputo.

References

 1. Kachurin L. G., Morachevskii V.G. Kinetika fazovykh perekhodov vody v atmosfere [Kinetics of water phase transitions in the atmosphere]. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1965, 114 p.
  2. Mason B.J. Fizika oblakov [Cloud Physics]. Leningrad, Gidrometeoizdt, 1961, 542 p.
  3. Muchnik V. M. Fizika grozy [Thunderstorm physics]. Leningrad, Gidrometeoizdt, 1974, pp. 252-257.
  4. Chalmers J.A. Atmosphernoe electrichestvo [Atmospheric electricity]. 1974, 420 p.
  5. Uman M. Molniya [Lightning]. Moscow, Mir, 1972, 328 p.
  6. Ribeira J.C. On the thermo-dielectric effect. Ann. Acad. Brasil. Sci. 1950. vol. 22. №3. P. 547-556.
  7. Workman E. J., Reynold S.E. Electrical phenomena occurring during the freezing of delute aqueous solution and their possible relationship to thunderstorm electricity. Phys.Rev. 1956. vol. 94. №4. P. 1073-1075.
  8. Workman E. J. The possible role of ammonia in thunderstorm electrification. In: Proc. Intern. Conf. Cloud Phys.. Toronto. 1968. P. 653-656.
  9. Imyanitov I. M. Elektricheskaya struktura konvektivnykh oblakov i ee svyaz’ s dvizheniem vozdukha v oblakakh. Issledovanie oblakov, osadkov i grozovogo elektrichestva [Electric structure of convective clouds and its relation with air motion in clouds. Investigation of clouds, precipitation and lightning electricity]. Moscow, Gidrometeoizdat, 1961, pp. 225-238.
  10. Adzhiev A.Kh. Kupovykh G.V. Atmosferno-elektricheskie yavleniya na Severnom Kavkaze [Atmosphericelectric phenomena in the Northern Caucasus]. Taganrog, 2004, p. 122.
  11. Nakhushev A.M. Drobnoe ischislenie i ego primenenie [Fractional calculus and its application]. Moscow, Fizmatlit, 2003, 272 p.
  12. Kumykov T.S., Zhekamukhov M.K., Karov B.G. Elektrizatsiya i prostranstvennoe razdelenie zaryadov pri vydelenii puzyr’kov vozdukha v protsesse koagulyatsionnogo rosta gradin v oblake II. Generirovanie grozovogo elektrichestva za schet vydeleniya zaryazhennykh puzyr’kov pri namerzanii pereokhlazhdennykh oblachnykh kapel’ na poverkhnosti gradin [Electrification and spatial separation of charges during air bubbling in the process of hailstone coagulation growth in cloud II. Generation of thunderstorm electricity due to charged bubble formation during undercooled cloud droplet icing on hailstone surface]. Meteorologiya i gidrologiya – Meteorology and Hydrology, 2008, No.12, pp. 15-24.
  13. Frenkel’ Ya.I. Teoriya osnovnykh yavlenii atmosfernogo elektrichestva [Theory of main phenomena of atmospheric electricity]. Collected papers, Moscow, Nauka, 1958, I.2, pp.538-567.
  14. Lifshits E.M., Pitaevskii L.P. Fizicheskaya kinetika [Physics kinetics]. Moscow, Nauka, 1979, 527
  15. Shogenov V.Kh., Shkhanukov-Lafishev M.Kh., Kh.M. Beshtoev Drobnye proizvodnye: interpretatsiya i nekotorye primeneniya v fizike. [Fractional derivatives: interpretation and some applications in physics]. Papers of the Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, 1997. 20 p.
  16. Nakhushev A.M. Uravneniya matematicheskoi biologii [Equations of mathematical biology]. Moscow, Vysshaya shkola, 1995, 301 p.
  17. Pskhu A.V. Kraevye zadachi dlya differentsial’nykh uravnenii s chastnymi proizvodnymi drobnogo i kontinual’nogo poryadka [Boundary problems for differential equations with partial derivatives of fractional and continual orders]. Nalchik, KBNTs RAN, 2005, p.185, p.22.

Original article submitted: 17.05.2015


Tem

 

   Kumykov Tembulat Sarabievich – Ph.D. (Phys. & Math.), Senior Research of Dep. Mathematical Modeling of Geophysical Processes, Institute of Applied Mathematics and Automation, Kabardino-Balkaria, Nalchik.

1

1

 

 


Par

    Parovik Roman Ivanovich – Ph.D. (Phys. & Math.), Dean of the Faculty of Physics and Mathematics Vitus Bering Kamchatka State University, Senior Researcher of Lab. Modeling of Physical Processes, Institute of Cosmophysical Researches and Radio Wave Propagation FEB RAS.

Download article Kumykov T.S., Parovik R.I.