Bulletin KRASEC. Phys. & Math. Sci, 2015, V. 11, №. 2, pp. 5-10. ISSN 2313-0156

Back to contents

DOI: 10.18454/2313-0156-2015-11-2-5-10

MATHEMATICS

MSC 35L05

CHARACTERISTIC PROBLEMS FOR THE LOADED WAVE EQUATION WITH SPECIFIC SHIFT

A.Kh. Attaev

Institute of Applied Mathematics and Automation, 360000, Republic of Kabardino-Balkariya, Nalchik, st. Shortanova, 89a

E-mail: attaev.anatoly@yandex.ru.

The paper investigates the characteristic problems for the loaded wave equation with
a special shift. A theorem on the uniqueness of the solution of the Goursat problem
was proved and the necessary conditions for its solvability were found.

Key words: Goursat problem, Goursat condition, wave equation, loaded equation, characteristics.

References

 1. Nahushev A.M. Uravnenija matematicheskoj biologii: Ucheb. posobie dlja universitetov [Equations of Mathematical Biology: University Textbook]. Moscow, Visshaya shkola, 1995, 301 p.
  2. Nahushev A.M.O zadache Darbu dlja odnogo vyrozhdajushhegosja nagruzhennogo integrodifferencial’-nogo uravnenija vtorogo porjadka [On Darboux problem for one degenerate loaded integrodifferencial equation of the second order]. Differentsial’nye Uravneniya — Differential Equations, 1976, V. 12, no.
  1, pp. 103-108.
  3. Attaev A.Kh.Zadacha Gursa dlja lokal’no-nagruzhennogo uravnenija so stepennym parabolicheskim vyrozhdeniem [Goursat problem for locally loaded equation with power parabolic degeneracy]. Doclady Adygskoi (Cheerkesskoi) Mezhdunarodnoi Akademii Nauk — Reports of Adygskaya (Cherkesskaya)
  International Academy of Sciences, 2008, V. 10, no. 2, pp. 14-17.
  4. Attaev A.Kh. Zadacha Gursa dlja nagruzhennogo giperbolicheskogo uravnenija s volnovym operatorom v glavnoj chasti [Goursat problem for a loaded hyperbolic equation with wave operator in the main part], Tezisy dokladov konferencii «Analiticheskie metody analiza i differencial’nyh uravnenij»[Proceedings of the Conference «Analytical methods of analysis and differential equations»], 2009, Minsk, Belarus.
  5. Attaev A.Kh. O zadache s dannymi na neperesekajushhihsja harakteristikah [On the problem with the data on mutually disjoint characteristics]. Materialy Mezhdunarodnoj konferencii «Kompleksnyj analiz i ego prilozhenija v differencial’nyh uravnenijah i teorii chisel»[Proceedings of International
  Conference «Complex analysis and its applications in differential equations and theory of numbers»]. Belgorod, 2011, p.19.
  6. Attaev A.Kh. Zadacha Gursa dlja giperbolicheskogo uravnenija s harakteristicheskoj nagruzkoj [Goursat problem for a hyperbolic equation with a characteristic load]. Materialy IV Mezhdunarodnoj konferencii «Nelokal’nye kraevye zadachi i rodstvennye problemy matematicheskoj biologii, informatiki i fiziki»[Proceedings of the IV International Conference «Nonlocal boundary problems and related problems of Biology, Informatics, and Physics»], Nal’chik-Terskop, 2013.
  7. Attaev A.Kh. Zadacha Gursa dlja nagruzhennogo giperbolicheskogo uravnenija [Goursat problem for a loaded hyperbolic equation]. Doclady Adygskoi (Cheerkesskoi) Mezhdunarodnoi Akademii Nauk — Reports of Adygskaya (Cherkesskaya) International Academy of Sciences, 2014, V.16, no. 3. pp. 9-12.

For citation: Attaev A.Kh. Characteristic problems for the loaded wave equation with specific shift. Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical Sciences 2015, vol. 11, issue 2, 5-10. DOI:10.18454/2313-0156-2015-11-2-5-10.

Original article submitted: 17.07.2015

Attaev

   Attaev Anatoly Khuseevich – Ph.D. (Phys. & Math.), Head of Dep. Mixed-aided design systems and management, Institute of Applied Mathematics and Automation, Kabardino-Balkaria, Nalchik.

Download article Attaev A.Kh.