Bulletin KRASEC. Phys. & Math. Sci. 2016. V. 12. no. 1. pp. 48-57. ISSN 2313-0156

Back to contents

DOI: 10.18454/2313-0156-2016-12-1-48-57

PHYSICS

MSC 86A25

ELECTROMAGNETIC MANIFESTATION OF GEOACOUSTIC EMISSION OF THE LITHOSPHERE

V. N. Uvarov, E. I. Malkin, D.V. Sannikov

Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation, Far-Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, 684034, Kamchatskiy Kray, Paratunka, Mirnaya st., 7, Russia
E-mail: uvarovvnng@yandex.ru

A number of criteria was formulated in order to distinguish the radiation of a lithospheric origin from the atmospheric-lightning and magnetospheric-ionospheric natural radiation. Based on the determined criteria, a method was develop to record and to detect the electromagnetic signals of the lithosphere. A field experiment on simultaneous registration of signals from five different electromagnetic and one acoustic sensor was carried out in a seismically active region. Preliminary data analysis showed correlation of some pieces of data from acoustic and quadrupole channels. To reveal the connection between the acoustic and electromagnetic manifestations of lithospheric processes, the superposed epoch method was used.

Key words: VLF radiation, quadrupole antenna, superposed epoch method.

 

References

 1. Hadjicontis V., Mavromatou C., Antsygina T. N., Chishko K. A. Mechanism of electromagnetic emission in plastically deformed ionic crystals. Phys.Rev. B. 2007. vol. 76. no. 2. 024106
  2. Sikula J., Mori Y., Lokajicek T., Koktavy P., Majzner J., Sedlak P. Crack creation kinetics characterization by electromagnetic and acoustic emission. Proc. 28th European Conf. AE Testing, Kracov, Poland, September 2008. pp.118-123
  3. Chishko K. A., Charkina O.V. Izluchenie elektromagnitnykh voln kraevymi dislokatsiyami, dvizhushchimisya v ionnykh kristallakh [Investigation of electromagnetic waves by edge dislocations moving in ionic crystals]. Fizika tverdogo tela – Physics of a solid body. 1996. vol. 38. no 9. pp. 2775–2786
  4. Chishko K. A., Charkina O.V. Elektromagnitnoe izluchenie podvizhnykh dislokatsionnykh elementov v ionnom kristalle [Electromagnetic radiation of moving dislocation elements in a ionic crystal]. Fizika tverdogo tela – Physics of a solid body. 2001. vol. 43. no. 10. pp. 1821–1827
  5. Mori Y., Sikula J. Acoustic and electromagnetic emission from crack created in rock sample under deformation. J. Acoustic Emission. 2009. no. 27. pp. 157–166
  6. Pralat A.,Wojtowicz S. Electromagnetic and acoustic emission from the rock-experimental measurements. Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2004. no. 1. pp. 111–119
  7. Bogdanov Yu. A., Voronin V. I. Uvarov V. N., Chernyakov A. M. Elektromagnitnoe proyavlenie struktury nedr [Electromagnetic manifestation of the Earth’s structure]. Geofizicheskiy zhurnal – Geophysical Journal. 2003. vol. 25. no. 4. pp. 117–125
  8. Yakovitskaya G. E. Metody i tekhnicheskie sredstva diagnostiki kriticheskikh sostoyaniy gornykh porod na osnove elektromagnitnoy emissii [Methods and technical means of diagnostics of rock critical states based on electromagnetic emission]. Novosibirsk. 2008. 315 p.
  9. Scott D. F., Theodore J.W., Steven J. K. Investigation of electromagnetic emissions in a deep underground mine. Proceedings of the 23rd International Conference on Ground Control in Mining, 2004, pp. 125-132
  10. Tarkhova A. G. Elektrorazvedka. Spravochnik geofizika [Geoelectric survey. Reference book for a geophysicist]. Moscow. Nedra. 1980. 518 p.
  11. Al’pert Ya. L. Rasprostranenie elektromagnitnykh voln i ionosfera [Propagation of electromagnetic waves and ionosphere. Moscow. Nauka. 1972. 563 p.
  12. Uvarov V. N., Druzhin G. I., Pukhov V. M., Sannikov D.V. Sposob passivnoy lokatsii blizko raspolozhennykh istochnikov elektromagnitnogo izlucheniya na fone moshchnykh izlucheniy udalennykh istochnikov [A method for passive location of closely located sources of electromagnetic radiation at the background of powerful radiation from remote sources]. RF Patent G01V 3/08 2473101, 30.06.2011.
  13. Uvarov V. N., Druzhin G. I., Sannikov D.V. Elektromagnitnoe izluchenie litosfernogo proiskhozhdeniya. Metod obnaruzheniya i pervye rezul’taty [Electromagnetic radiation of lithospheric origin. Method of detection and first results]. Pribory i tekhnika eksperimenta — Instruments and Experimental Techniques. 2010. no. 6. pp. 131–137
  14. Mishchenko M. A. Statisticheskiy analiz vozmushcheniy geoakusticheskoy emissii, predshestvuyushchikh sil’nym zemletryaseniyam na Kamchatke [Statistic analysis of geoacoustic emission disturbances preceding strong earthquakes in Kamchatka]. Vestnik KRAUNTs. Fiz.-mat. nauki – Bulletin KRASEC. Phys. & Math. Sci. 2011. no. 1(2). pp. 57–65

For citation: Uvarov V. N., Malkin E. I., Sannikov D.V. Electromagnetic manifestation of geoacoustic emission of the lithosphere. Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical Sciences 2016, vol. 12, no 1, 48-57. DOI: 10.18454/2313-0156-2016-12-1-48-57

Original article submitted: 17.02.2016


Uvar

 ….

 Uvarov Vladimir Nikolaevich – Ph.D. (Phys. & Math.), Senior Researcher, Laboratory of electromagnetic radiation, Institute of Space Physics Research and Radio Wave Propagation FEB RAS.

..


Malkin

 ….

  Malkin Evgeniy Il’ich – Lead Engineer Laboratory of electromagnetic radiation, Institute of Space Physics Research and Radio Wave Propagation FEB RAS.


San

 …

 Sannikov Dmitriy Viktorovich – Researcher, Laboratory of electromagnetic radiation, Institute of Space Physics Research and Radio Wave Propagation FEB RAS.

Download article Uvarov V.N., Malkin E.I., Sannikov D.V.