Bulletin KRASEC. Phys. & Math. Sci. 2016. V. 12. no. 1. pp. 12-20. ISSN 2313-0156

Back to contents

DOI: 10.18454/2313-0156-2016-12-1-12-20

MSC 18A32

FINDING OF A SUBGROUP INDEX AND THE OCCURRENCE PROBLEM

A.P. Goryushkin

Vitus Bering Kamchatka State University, 683031, Petropavlovsk-Kamchatsky, Pogranichnaya st., 4, Russia
E-mail: as2021@mail.ru

For separate classes of groups, the relation between two algorithmic problems, the problem of calculation of a subgroup index and the occurrence problem, is revealed

Key words: group, subgroup, subgroup index, algorithmic problem, free product, direct product, occurrence problem.

 

References

 1. Goryushkin A. P. Amal’gamirovannye svobodnye proizvedenija grupp [Amalgamated free products of groups]. Vladivostok. DVFU. 2012. 158 p.
  2. Adyan S. I. Algoritmicheskaya nerazreshimost’ problem raspoznavaniya nekotorykh svoystv grupp [Algorithmic unsolvability of the problem of recognition of some properties of groups]. Doklady AN SSSR. 1955. vol. 103. no 4. pp. 533–535
  3. Goryushkin A. P. Imbedding of countable groups in 2-generated simple groups. Mathematical Notes. 1974. vol. 16. no 2. pp. 725–727
  4. Kuznetsov A. V.Algoritmy kak operatsii v algebraicheskikh sistemakh [Algorithms as operations in algebraic systems]. UMN. 1958. vol. 13. no 3. pp. 240–241
  5. Lindon R., Shupp P. Kombinatornaya teoriya grupp [Combinatorial theory of groups]. Moscow. Mir. 1980. 448 p.
  6. Karrass A., Solitar D. On finitely generated subgroups of a free group. Proc. Amer. Math. Soc. 1969. vol. 22. no. 1. pp. 209–213
  7. Goryushkin A. P. Osobennosti mashinnogo issledovaniya diskretnykh grupp [Features of computer study of discrete groups]. Vestnik KRAUNTs. Fiz.-mat. nauki — Bulletin KRASEC. Phys. & Math. Sci. 2013. no 1(6). pp. 43–55.
  8. Goryushkin A. P. Mashinnoe reshenie zadach diskretnoy matematiki [Computer solution of discrete mathematics problems]. Vestnik KRAUNTs. Fiz.-mat. nauki — Bulletin KRASEC. Phys. & Math. Sci. 2011. no 2(3). pp. 58–68
  9. Goryushkin A. P. O gruppakh s predstavleniem <a;b;an =1;ab=b3a3 > [On groups with repesentations < a;b;an = 1;ab = b3a3 >]. Vestnik KRAUNTs. Fiz.-mat. nauki — Bulletin KRASEC. Phys. & Math. Sci. 2010. 1(1). pp. 8–11
  10. Goryushkin A. P., Goryushkin V. A. Elementy abstraktnoy i komp’yuternoy algebry [Elements of abstract and computer algebra] Petropavlovsk-Kamchatskiy V. Bering Kamchatka State University. 2011 518 p.
  11. Mikhaylova S. A. Problema vkhozhdeniya dlya pryamykh proizvedeniy grupp [Occurrence problem for group direct products]. Collation of mathematical articles. 1966. vol. 70. issue 2. pp. 241–251
  12. Mikhaylova S. A. Problema vkhozhdeniya dlya svobodnykh proizvedeniy grupp [The occurrence problem for group free products]. Matematicheskiy sbornik — Collection of Articles in Mathematics. 1968. vol. 117. no 2. pp. 199–210
  13. Moldavanskiy D. I. Metod Nil’sena dlya svobodnogo proizvedeniya grupp [Nielsen method for group free product]. Uchenye zapiski Ivanovskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta — Proceedings of Ivanovo State Pedagogical Institute. 1969. 61. pp. 170–182
  14. Moldavanskiy D. I. O probleme sopryazhennosti dlya podgrupp [On the problem of conjugations for subgroups] Uchenye zapiski Ivanovskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta — Proceedings of Ivanovo State Pedagogical Institute. 1972. 106. pp.123–135
  15. Kuhn H. W. Subgroup theorems for groups presented by generators and relations. Ann. of Math. 1952. 56. pp. 22–46

For citation: Goryushkin A. P. Finding of a subgroup index and the occurrence problem. Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical Sciences 2016, vol. 12, no 1, 12-20. DOI: 10.18454/2313-0156-2016-12-1-12-20.

Original article submitted: 08.02.2016

Gor

    …………………………………………………………………………………….. 

   Goryushkin Aleksandr Petrovich – Ph.D. (Phys. & Math.), Associate Professor, Professor of Dep. Mathematics & Physics, Vitus Bering Kamchatka State University.

Download article Goryushkin A.P.